边狱公司
边狱公司
边狱公司
Limbus Company
rate icon
25053
昨天 13:00
02-24 12:39
03-02 03:21
刷就完了
想刷个顶级的但太难了,总是某一十连不出(想刷个6金开局_(:з」∠)_)
更多
https://o.qoo-img.com/storage.qoo-img.com/cimg/note/2024/03/02/ed74d5e2733defefd8d3dd51c4aa6b8c.jpg
https://o.qoo-img.com/storage.qoo-img.com/cimg/note/2024/03/02/3655f05ddb3a2a49a726ec9cf37e8a41.jpg
https://o.qoo-img.com/storage.qoo-img.com/cimg/note/2024/03/02/3e6d285e21ac30744abde0c6d0afca50.jpg
游客转谷歌
突然发现肝了好久的账号是游客的[驚訝][大哭],问问大佬们,游客怎么转成谷歌的啊[賣萌]
更多
02-23 22:23
求解
重新创了个游客号,新手刚玩,好多不认识,担心养错什么,想让开局好一点,初始号太贵了不想买,有人知道这三个角色我要不要抽呢?
更多
https://o.qoo-img.com/storage.qoo-img.com/cimg/note/2024/02/23/b6b80878526361f2ad393ac1680a2c50.jpg
https://o.qoo-img.com/storage.qoo-img.com/cimg/note/2024/02/23/05d046f3456e289a0820d7e755202994.jpg
https://o.qoo-img.com/storage.qoo-img.com/cimg/note/2024/02/23/1503fe7e6a2124c6781c2553efb8bfcd.jpg
02-26 20:21
怎么设置中文?
怎么设置中文?
更多
02-25 11:33
02-25 20:38
刷不了一点
刷了一晚上一张n辛没有,反倒ego快凑齐了 活动一发十连和新手二十抽 我是真心刷不了一点真的会疯一晚上其他的三星角色全是垃圾,5分钟一个号一个晚上加两个小时没有一个n辛
更多
https://o.qoo-img.com/storage.qoo-img.com/cimg/note/2024/02/25/3998be645bbaebd50fbdcca174333c43.jpg
https://o.qoo-img.com/storage.qoo-img.com/cimg/note/2024/02/25/19d9aa16683758610748d4c4c6f7f90b.jpg
02-29 13:07
更多
https://o.qoo-img.com/storage.qoo-img.com/cimg/note/2024/02/29/d59bf5725126947f6e85da994fe6eae4.jpg
https://o.qoo-img.com/storage.qoo-img.com/cimg/note/2024/02/29/66796c5b8c8e47290ca9e008d7016466.jpg